Fundacja „Dare to Dream"
ul. Puławska 326
02-845 Warszawa
Polska

"Dare to Dream" Foundation
Pulawska 326
02-845 Warsaw
Poland
Języki | Languages:

Nasza misja

Fundacja "Dare to Dream" powstała z myślą o wychowankach polskich domów dziecka. Pragniemy pokazywać im różnorakie możliwości rozwoju oraz uczyć, jak z tych możliwości skorzystać. Chcemy pomóc przerwać błędne koło patologii, która czasami potrafi niszczyć życie naszych podopiecznych.

Nasze sposoby działania to:
  • Nawiązywanie kontaktu z dziećmi, spędzanie z nimi czasu i pokazywanie, że są cenne i wartościowe.
  • Zachęcanie do nauki.
  • Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi z Polski i z zagranicy, którzy mogą służyć za wzór do naśladowania i stanowić inspirację do własnych działań.
  • Pomaganie w rozpoczynaniu samodzielnego, dorosłego życia, podejmowaniu pracy zawodowej lub studiów.
  • Inwestowanie w nich, aby w przyszłości mogli odwdzięczyć się tym samym przyszłym pokoleniom wychowanków domów dziecka.

Nasza historia

Fundacja Dare to Dream wywodzi się z międzynarodowego kościoła International Christian Fellowship w Warszawie. W 2008 roku grupa wolontariuszy zaczęła odwiedzać dom dziecka w Kowalewie. Większość jego wychowanków miała wtedy nie więcej niż 12 lat. Dzięki regularnym wizytom wolontariusze z kościoła stali się częścią życia tych dzieci. Obserwując ich dorastanie, zdali sobie sprawę, że będą potrzebowały ogromnego wsparcia w momencie rozpoczynania samodzielnego życia.

Wiemy, że sami nie jesteśmy w stanie im tego wsparcia udzielić. Potrzebujemy pomocy polskich i zagranicznych przedsiębiorców. Założyliśmy fundację Dare to Dream, aby umożliwić firmom i osobom prywatnym niesienie pomocy dzieciom z Kowalewa, a także z innych podobnych placówek.

Jak możesz pomóc

Możesz znaleźć pracę dla naszych podopiecznych. Szukamy praktyk i staży dla młodych ludzi stojących na progu swojego życia zawodowego. Twoja pomoc w znalezieniu takiej możliwości będzie niezwykle cenna. Nasi wolontariusze zatroszczą się z kolei o zakwaterowanie, zapewnią lekcje angielskiego i nauczą innych praktycznych umiejętności, w zależności od potrzeb.

Możesz zostać mentorem. Szukamy wolontariuszy, którzy zechcą poświęcić trochę czasu, aby naszym podopiecznym udzielać cennych rad i wskazówek dotyczących życia prywatnego i zawodowego (wystarczy nawet godzina w tygodniu).

Możesz wspierać nas finansowo. Wpłacone przez Ciebie środki umożliwią nam realizację naszych celów statutowych, do których zaliczają się m. in. dofinansowanie letnich obozów i innych zajęć dla wychowanków domów dziecka, pomoc starszym podopiecznym w usamodzielnieniu się, przeprowadzce, opłaceniu czynszu pokryciu kosztów utrzymania w czasie studiów lub bezpłatnych staży oraz opłaceniu kursów i szkoleń.

W Polsce darowizny podlegają odliczeniu od podatku.