Fundacja „Dare to Dream"
ul. Puławska 326
02-845 Warszawa
Polska

"Dare to Dream" Foundation
Pulawska 326
02-845 Warsaw
Poland
Języki | Languages:

Projekty Fundacji „Dare to Dream"

 • Projekt Mieszkanie:
  środki wykorzystywane na zakwaterowanie młodzieży oraz młodych dorosłych, którzy odbywają bezpłatne lub nisko-płatne praktyki.

 • Projekt Studia:
  pokrywanie kosztów czesnego, książek oraz innych potrzeb, a także opłacanie kursów i treningów poza studiami.

 • Projekt Ogród:
  projekt aktualnie realizowany jest w Domu Dziecka w Kowalewie. Dzieci wykonują prace ogrodowe oraz inne prace mające na celu upiększenie otoczenia budynku.

 • Projekt Językowy:
  Konwersacje w języku angielskim (lub innym) w celu zbierania funduszy na projekty Fundacji, jak również prowadzenia kursów językowych dla młodzieży z domu dziecka lub domu opieki podczas ich praktyk lub studiów.

 • Projekt Szkolenie: środki przeznaczane są na pokrycie kosztów wolontariuszy / pracowników (przykładowe szkolenia: wolontariat w domu dziecka, wizyty w szpitalu, jak reagować w trudnych sytuacjach podczas wolontariatu).

 • Projekt Obóz: środki przeznaczane na pokrycie kosztów zorganizowania/przeprowadzenia obozów dla dzieci lub wysłania dzieci na obóz.
 • Projekt Biblia: środki na zakup Biblii dla każdego chętnego dziecka.

 • Projekt Akademia:
  sponsorowanie inicjatyw edukacyjnych (np. zachęcanie/motywowanie dzieci do nauki).

 • Projekt wydarzeń specjalnych:
  pokrywanie kosztów wydarzeń takich jak Dzień Dziecka czy Boże Narodzenie, dostarczanie nie tylko prezentów, ale także zapewnienie przyjemnego czasu dla dzieci w domu dziecka.